Tin tức -Truyền thông

Thông báo của Công đoàn Trường về Lễ trao thưởng Học sinh giỏi con của CBVC năm học 2010 - 2011

14-06-2011

Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ trao thưởng Học sinh giỏi năm học 2010 - 2011 cho con của CBVC vào 14h00 - 16h00 Thứ 6 ngày 17/6/2011 tại Hội trường Lớn.

Xin thông báo đến tất cả các phụ huynh có con đạt học sinh giỏi năm học 2010 - 2011 tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: