Đào tạo đại học

Thông báo về Giải thưởng và Học bổng KOVA

15-06-2011

Quỹ Giải thưởng Kova sẽ trao 01 suất cho sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt và quỹ Học bổng Kova trao 02 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên.
Xin mời download:
1. Học bổng Kova
2. Giải thưởng Kova

Phòng CTCT & HSSV

Các tin khác: