Tin tức -Truyền thông

Chương trình tập huấn công tác Công đoàn năm 2011

20-06-2011

Công đoàn Trường thông báo về việc tổ chức Tập huấn Công tác Công đoàn năm 2011 với các nội dung như sau:

- Địa điểm: Thành phố Huế.

- Thời gian: 4 ngày từ ngày 19/7 đến ngày 23/7/2011.

- Thành phần tham dự: Các đồng chí trong BCHCĐ nhiệm kỳ 30, các ban chức năng hoạt động của Công đoàn, BCHCĐ bộ phận, Tổ trưởng tổ phó Công đoàn, Tổ trưởng Nữ công.

- Kinh phí tổ chức: Nhà trường hỗ trợ phương tiện đi lại và tiền phòng ở; Công đoàn Trường sẽ giữ lại tiền nghỉ hè theo Quy chế là 500.000đ/người và thu thêm là 500.000đ/người (nộp ngay khi đăng ký tham gia).

Đề nghị tất cả các Đồng chí  thuộc thành phần trên tham dự đông đủ và đăng ký chính thức tại VP Công đoàn hạn cuối đến ngày 5/7/2011 để chuơng trình Tập huấn đạt kết quả.

 

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: