Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn sử dụng website thông tin nội bộ

21-06-2011

Hiện nay, trang thông tin nội bộ của Trường Đại học Y Hà Nội (HMU inside) bắt đầu hoạt động phục vụ cho việc quản lý các thông tin nội của Nhà trường và các thông tin cá nhân...

Để tra cứu thông tin nội bộ (công văn, thông báo, lịch giảng đường, lịch tuần,...) và thông tin cá nhân (cập nhật thông tin cá nhân, tra cứu thuế TNCN, tra cứu thu nhập,...) xin xem file hướng dẫn (Download file)

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: