Tin tức -Truyền thông

Thông báo mời đầu tư dự án xây dựng, khai thác khu Trung tâm thể thao Trường Đại học Y Hà Nội

25-07-2011

Thông báo mời đầu tư dự án xây dựng, khai thác khu Trung tâm thể thao Trường Đại học Y Hà Nội.

Xin mời download file để xem chi tiết: Thông báo

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác: