Tin tức -Truyền thông

Thông báo tuyển dụng Bác sỹ

26-07-2011

Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn với quy mô 500 giường bệnh, để có các bác sỹ phục vụ người bệnh – ngoài số bác sỹ nghỉ hưu. Bệnh viện cần tuyển Bác sỹ để gửi đi đào tạo ở trong nước, ngoài nước về các chuyên khoa ngay từ bây giờ để sau này về làm việc tại Bệnh viện.

Xin mời xem chi tiết:
1. Thông báo tuyển dụng Bác sỹ.
2.Một số chế độ đối với Bác sỹ.

Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn

Các tin khác: