Tin tức -Truyền thông

Thông báo cung cấp thông tin của đơn vị đăng tải sách giới thiệu về trường ĐHYHN

10-08-2011

Để phục vụ cho lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường 15/11/2012 – Đánh dấu sự hình thành và lịch sử phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội.

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu về việc thu thập thông tin của các đơn vị để xuất bản cuốn sách giới thiệu về các đơn vị trong trường chào mừng kỷ niệm  110 năm thành lập Trường. Để cuốn sách được ra đời kịp với dịp lễ kỷ niệm thành lập trường và đánh dấu sự hình thành và phát triển của nhà trường. Đề nghị các đơn vị trong toàn trường cung cấp thông tin, hình ảnh giới thiệu về đơn vị mình tại địa chỉ: (http://www.hmu.edu.vn/110nam)

Thời gian thực hiện: từ ngày 27/2 - 30/3/2012

Xin liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Xuân – Điện thoại: 0982927476 – 38523798-166; Email: thanhxuan@hmu.edu.vn

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: