Tin tức -Truyền thông

Thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 10

10-08-2011

Thông báo và thông tư hướng dẫn xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

- Thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 10

- Thông tư thông tư hướng dẫn xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú: Xin mời xem tại đây

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: