Tin tức -Truyền thông

Thông báo lịch đón tiếp và danh sách sinh viên ở nội trú KTX

11-08-2011

Lịch đón tiếp SV và danh sách kèm theo:

Danh sách SV ở nội trú trong KTX:

- Danh sách SV ở: nhà E1 năm 2012

- Danh sách SV ở: nhà E2 năm 2012

- Danh sách SV ở: nhà E3 năm 2012

- Danh sách SV ở: ngoại trú năm 2012

Ban quản lý KTX

Các tin khác: