Đào tạo đại học

Thông báo phát bằng tốt nghiệp năm 2011

24-08-2011

Phòng CTCT&HSSV tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2011.

Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 24/08/2011 sau lễ tốt nghiệp đến 31/08/2011 (trừ ngày nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật).
Địa điểm nhận bằng:
PHÒNG CTCT&HSSV

Các tin khác: