Tin tức -Truyền thông

Thông báo danh sách SV Y1 ở nội trú KTX

26-08-2011

Ban quản lý KTX - ĐSSV xin được thông báo về danh sách SV ưu tiên năm thứ nhất (Y1) ở nội trú KTX năm 2011-2012:

Xem: danh sách tại đây

Ban quản lý KTX-ĐSSV

Các tin khác: