Đào tạo đại học

Thông báo Hội nghị Giáo vụ đại học năm 2011

05-09-2011

Ban Giám hiệu kính mời Giáo vụ đại học các Viện, Khoa, Bộ môn trong toàn trường tham dự Hội nghị Giáo vụ đại học năm 2011 được tổ chức vào ngày 11/9/2011 tại Kim Bôi – Hòa Bình.

Xin mời download:

1.Giấy mời

2. Chương trình Hội nghị

 

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: