Tin tức -Truyền thông

Thông báo kết quả danh sách bỏ phiếu sơ duyệt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2011

23-09-2011

Danh sách 20 ứng viên danh hiệu TTƯT đạt 90% trở lên số phiếu tín nhiệm sơ duyệt của hội đồng năm 2011:

Xem danh sách chi tiết

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: