Tin tức -Truyền thông

Thông báo thanh toán kinh phí của các đề tài NCKH năm 2011

30-09-2011

Nhà trường đề nghị Chủ nhiệm các đề tài, đề án khẩn trương thực hiện việc thanh toán kinh phí NCKH năm 2011, nếu quá thời hạn trên , kinh phí của các đề tài không giải ngân được phải trả lại BYT thì Chủ nhiệm các đề tài, đề án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chi tiết cụ thể

Phòng TCKT

Các tin khác: