Đào tạo đại học

Buổi đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu với đại diện Học viên, sinh viên năm học 2011 - 2012

12-10-2011

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011, ngày 06/10/2011 Nhà trường đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu với đại diện Học viên, Sinh viên toàn Trường tại Hội trường lớn.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và nghiêm túc gần 600 đại diện Học viên, sinh viên đã có những câu hỏi đưa ra được Ban Giám hiệu và các cán bộ, giảng viên trả lời trực tiếp.
Xin mời download: Biên bản đối thoại trực tiếp

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: