Tin tức -Truyền thông

Khoá học thống kê trong nghiên cứu y tế

22-10-2011

Khoá học cung cấp một cách tổng quan phương pháp thống kê, sử dụng thông tin trong phân tích nghiên cứu y tế

 Thời gian:  9-11/11/2011

Địa điểm: phong 317 nhà A1 - Đại học Y Hà Nội
Giảng viên: Đến từ Trường Nordic School Public Health
Yêu cầu: Học viên có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, Hiểu biết về phần mềm Stata, Nếu là sinh viên thì ít nhất phải là năm thứ 3 trở lên, Tham dự học đầy đủ và tham dự thi lấy chứng chỉ.
Số lượng học viên tối đa: 25 người
Thông tin chi tiết xem tại đây

DHYHN

Các tin khác: