Tin tức -Truyền thông

THÔNG BÁO VỀ LỚP HỌC “KÊ ĐƠN HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM”

02-11-2011

Trong thời gian từ 9/11/2011 - 11/11/2011, dự án "Hoạt động thể lực trong phòng và điều trị bệnh không lây nhiễm" - dự án hợp tác giữa Viện Karolinska và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khoa học về "Kê đơn Hoạt động thể lực trong phòng và điều trị bệnh không lây nhiễm" dành cho các bác sỹ tại Hà Nội.

 Các giảng viên trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy bao gồm: 

  • GS. TS. Carl Johan Sundberg, Viện Karolinska, Giám đốc dự án, Chủ tịch hội nghề nghiệp về hoạt động thể lực (YFA)
  • GS. BS. Mai-Lis Hellénius, Viện Karolinska, Trưởng đơn vị "Thay đổi lối sống", Thành viên ủy ban YFA
  • GS. BS. Eva Jansson, Viện Karolinska, Thành viên ủy ban YFA
  • ThS. YTCC, BS. Helena Wallin, Điều phối viên dự án SIDA tại KI
  • TS. Lại Đức Trường, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam
  • TS. Trần Quốc Bảo, Văn phòng NCD, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y Tế
  • TS. Trần Thị Thanh Hương, Trường Đại học Y Hà Nội
  • ThS. Hồ Thị Kim Thanh, Trường Đại học Y Hà Nội

 

Mục tiêu của chương trình học nhằm giúp cho các bác sỹ hiểu về hoạt động thể lực (HĐTL), vai trò của hoạt động thể lực đối với các khía cạnh sức khỏe và bệnh tật, đánh giá và kê đơn hoạt động thể lực trong dự phòng và điều trị cho bệnh nhân bị bệnh không lây nhiễm.
 
Địa điểm: Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Thể thao Việt Nam 
Thời gian: Khoá học diễn ra trong 4 buổi từ 13h30 ngày 09/11/2011 đến 11h30 ngày 11/11/2011. 

Nội dung chương trình: 
 
Buổi 1 (13h30 - 17h00 ngày 09/11/2011 tại ĐHYHN): Giới thiệu về HĐTL và vai trò của HĐTL đối với sức khoẻ. 
Buổi 2 (08h00 - 11h30 ngày 10/11/2011 tại ĐHYHN): Hoạt động thể lực trong Truyền thông giáo dục sức khoẻ và Điều trị. 
Buổi 3 (13h30 - 17h00 ngày 10/11/2011 tại BVTTVN): Thăm quan bệnh viện thể thao Việt Nam và thảo luận các ca lâm sàng. 
Buổi 4 (08h00 - 11h30 ngày 11/11/2011 tại ĐHYHN): Tóm tắt và thảo luận, đánh giá các cây vấn đề. 


Các bác sỹ quan tâm đến vấn đề này xin đăng ký tham gia lớp học bằng cách liên lạc qua email: anhtu.hmu@gmail.com hoặc qua số điện thoại 01688168372 (gặp bạn Trần Anh Tú) trước ngày 01/11/2011. 
Khi đăng ký xin vui lòng ghi rõ họ tên đầy đủ, số điện thoại và các buổi học tham gia. 

Các tin khác: