Đào tạo đại học

Lịch công tác tuyển sinh cử nhân liên thông năm 2011

06-12-2011

Hội đồng tuyển sinh cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng định hướng dân số liên thông từ trung cấp năm 2011 gửi đến tất cả các đơn vị trong trường lịch công tác tuyển sinh từ 01/12/2011 đến tháng 03/2012.

Xem chi tiết nội dung

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: