Đào tạo đại học

Thông báo về lịch thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2006 - 2012, Cử nhân Y khoa khóa 2008 - 2012

13-12-2011

Theo kế hoạch năm học 2011 - 2012, Ban Giám hiệu thông báo lịch làm việc cuối khóa và thi tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa khóa 2006 - 2012, Cử nhân Y khoa khóa 2008 - 2012 tới tất cả các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn liên quan và các lớp sinh viên Y6, NC4 thi tốt nghiệp

Xin mời download: Lịch thi tốt nghiệp

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: