Đào tạo đại học

Thông báo về nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn

29-12-2011

Nhà trường xin thông báo kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn như sau:

Xin mời tải file để xem chi tiết: Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác: