Đào tạo đại học

Kết quả thi tuyển sinh cử nhân liên thông từ trung cấp năm 2011

06-01-2012

THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC TRA KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH CỬ NHÂN LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP NĂM 2011 TỪ 03/01/12 ĐẾN 17 GIỜ NGÀY 17/01/12 TẠI PHÒNG 104 - PHÒNG QLĐTĐH.

 Xem kết quả tại đây.

Hội đồng tuyển sinh

Các tin khác: