Tin tức -Truyền thông

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ TRẬT TỰ AN TOÀN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

13-01-2012

Để hoàn thiện quy chế đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn của Trường Đại học Y Hà Nội. Tổ soạn thảo quy chế đề nghị các phòng ban, đơn vị, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên thuộc Trường đóng góp ý kiến cho bản “Dự thảo quy chế đảm bảo an ninh trật tự …”.

Nội dung của bản dự thảo quy chế.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ bộ phận thư ký: Dangktx72@yahoo.com.vn

Các tin khác: