Đào tạo đại học

Thông báo về việc điều chỉnh giờ dạy - học

20-01-2012

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/1/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập...

Xin mời xem chi tiết: Thông báo về việc điều chỉnh giờ dạy - học

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: