Khoa học công nghệ

Thông báo bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012

02-02-2012

Kính gửi các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2011 và Lãnh đạo các đơn vị/ bộ môn thuộc trường Đại học Y Hà Nội.

Ứng viên đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại trường Đại học Y Hà Nội cần nộp hồ sơ bao gồm: (Danh sách ứng viên).

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu đính kèm, lưu ý cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi được bổ nhiệm). (Mẫu bản đăng ký)

- Bổ sung các tài liệu khác nếu bộ môn yêu cầu.

Các đơn vị / bộ môn trong trường xác định nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của đơn vị và gửi công văn đề nghị về phòng Nghiên cứu khoa học và Công nghệ của nhà trường trước ngày 29/2/2012. (Xem công văn thông báo)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CN. Hoàng Yến, phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 09488519990438523798 - 122;

Email: yenhmu@gmail.com

phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: