Đào tạo đại học

Quy chế mới trong công tác thi tuyển Bác sĩ nội trú các bệnh viện năm 2012

07-02-2012

Quy chế mới trong công tác thi tuyển Bác sĩ nội trú các bệnh viện năm 2012

Ban Giám hiệu và các Phòng, Ban liên quan tổ chức gặp mặt, thông báo chính thức về quy định các môn thi tuyển Bác sĩ nội trú...
Thời gian: từ 19h30 đến 20h30 thứ 5 ngày 16/2/2012.
Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội
Xin mời download để xem chi tiết: Thông báo

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác: