Tin tức -Truyền thông

Thông báo mua bảo hiểm thân thể năm 2012

14-02-2012

Văn phòng Công đoàn thông báo mua bảo hiểm thân thể năm 2012 như sau:

Đề nghị các tổ Công đoàn  vận động Đoàn viên tham gia mua bảo hiểm thân thể năm 2012:

+ Mức bảo hiểm 5 triệu đồng: kinh phí 50.000đ/năm 

(Riêng nam tuổi 61 - 70, nữ tuổi 56 - 60 : kinh phí 153.000 đ/năm)

+ Thời hạn nộp về VPCĐ Trường nhà A1 - Tầng 2

-  Đợt 1/2012 từ  ngày 13 – 20/2/2012 

-  Đợt 2 từ ngày 1/3  - 15/3/2012

 

VPCĐ

Các tin khác: