Tin tức -Truyền thông

Quyết định về việc đặt tên cho các khu nhà làm việc trong khuôn viên Trường Đại học Y Hà Nội

17-02-2012

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-ĐHYHN ngày 15/2/2012 về việc đặt tên cho các khu nhà làm việc trong khuôn viên của Trường Đại học Y Hà Nội.

Nay đặt tên cho các tòa nhà làm việc trong khuôn viên Trường Đại học Y Hà Nội tại số 1 phố Tôn Thất Tùng – Đống Đa - Hà Nội như sau:  sơ đồ cụ thể

TT

Mô tả hiện trạng nhà

Đặt tên

1

Nhà Điều hành A1 (nơi làm việc của Ban Giám hiệu và khối Phòng, Ban)

Nhà A1

2

Nhà Tiền lâm sàng A2

Nhà A2 (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

3

Nhà làm việc A3

Nhà A3

4

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt (cạnh Hội trường lớn)

Nhà A4

5

Nhà KTX E5 (Nơi làm việc của Bệnh viện, Viện, các Khoa, Bộ môn)

Nhà A5

6

Nhà Chuyên gia NN (nơi làm việc của Viện ĐTYHDP&YTCC, Thư viện, Trung tâm kiểm chuẩn)

Nhà A6

7

Nhà ăn sinh viên và CLBSV (nơi làm việc của các Khoa, Viện)

Nhà A7

8

Nhà 1 tầng hiện nay TTDVTH và Ban QLKTX đang làm việc

Nhà A8

9

Nhà 1 tầng hiện nay Trạm Y tế đang làm việc

Nhà A9

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

Phòng Quản trị

Các tin khác: