Tin tức -Truyền thông

Quyết định phong tặng Danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"

29-02-2012

Danh sách Thầy thuốc thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"

Xin mời tải file: Danh sách Thầy thuốc Ưu tú

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: