Thông báo mời đối tác đầu tư

05-03-2012

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc rà soát lại các điểm trông giữ xe máy, xe đạp và kế hoạch sữa chữa nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp soạn thông báo mời các đối tác tham gia đầu tư.

Xem chi thông tin chi tiết

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Các tin khác: