Tin tức -Truyền thông

Thông báo về Hội nghị Giao ban Ban Giám hiệu với các Trưởng đơn vị trực thuộc

09-03-2012

Thông báo về Hội nghị Giao ban Ban Giám hiệu với các Trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức ngày 02/03/2012:

+ Thông báo Hội nghị và danh sách các đơn vị không tham dự Hội nghị: chi tiết

+ Nội dung các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị

- Báo cáo của PGS Hinh

- Xây dưng chương trình chi tiết của ĐH

- Kế hoạch xây dựng chương trình SĐH

- Bổ xung hoàn thiện một số quy định đào tạo SĐH

- Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin

- Báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị Mékong Santé III

Phòng HCTH

Các tin khác: