Tin tức -Truyền thông

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

23-03-2012

Kính gửi: Các chi bộ cơ sở Đảng trong toàn trường, Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên

Thời gian: 5-7/5/2012.

Địa điểm: Tại giảng đường 5 khu giảng đường Hồ Đắc Di - Đại học Y Hà Nội.

Để biết thông tin xem chi tiết thông báo.

Văn phòng Đảng ủy

Các tin khác: