Tin tức -Truyền thông

Thông báo xét tặng danh hiệu Nhà giáo năm 2012

23-03-2012

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy định, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Trường ĐHYHN thông báo kế hoạch triển khai cho việc xét tặng các danh hiệu.

Để biết nội dung chi tiết xem tại đây.

Hành chính tổng hợp

Các tin khác: