Đào tạo đại học

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG KOVA

12-04-2012

Quỹ giải thưởng Kova sẽ trao 1 suất cho sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt. BGH Nhà trường thông báo cho các lớp sinh viên toàn trường năm học 2011 - 2012 về chỉ tiêu và hồ sơ xét tuyển như sau:

 Click xem thông tin chi tiết (bao gồm thông báo và phụ lục)

Phòng Công tác HSSV

Các tin khác: