Tin tức -Truyền thông

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên của năm 2012

18-04-2012

Thông báo xét nâng bậc lương thường xuyên của năm 2012

Xin mời tải file:
1. Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2012
2. Mẫu đề nghị nâng bậc lương.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: