Tin tức -Truyền thông

Thông báo về Hội nghị cán bộ chủ chốt

24-04-2012

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (mở rộng) để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện...

Thời gian: 14h30, thứ Năm, ngày 26/4/2012
Địa điểm: Hội trường lớn

Xin mời tải file để xem chi tiết về: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Quy trình bổ nhiệm

Phòng TCCB

Các tin khác: