Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc đăng bài Nghiên cứu khoa học nữ năm 2012

27-04-2012

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Thành lập trường Đại học Y Hà Nội, 65 năm thành lập Công đoàn trường, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Công đoàn trường được đăng miễn phí một số tạp chí Nghiên cứu Y học của Đại học Y Hà Nội vào tháng 6 năm 2012 cho nữ CBVC.

         Đề nghị tất cả các Đồng chí tổ trưởng Công đoàn và Tổ trưởng nữ thông báo cho các nữ đoàn viên tham gia nộp bài theo các nội dung dưới đây:

         - Thể lệ bài viết: Theo yêu cầu chung của Tạp chí nghiên cứu Y học Đại học Y hà Nội (các đ/c truy cập trên Website của trường để biết chi tiết về tiêu chuẩn đăng bài như: cách trình bầy, cỡ chữ, phông chữ...).

           - Thành phần tham gia: Mỗi tổ nữ các Bộ môn lâm sàng và cơ sở được đăng 2 bài.

           - Thời hạn nộp bài: Hạn cuối cùng nộp bài ngày 30/5/2012.

     - Địa điểm nộp bài: Tại Văn phòng Công đoàn, nôp cho Đ/c Lê Thị Phương Anh (địa chỉ email: lephuonganh26@gmail.com )

Chú ý:  Các đ/c Ghi rõ điện thoại cá nhân và tên đơn vị để liên lạc.

Xin mời tải file: Thể lệ đăng bài trên Tạp chí

                   TM: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

               Chủ tịch

                Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

              (Đã ký)

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: