Tin tức -Truyền thông

Phương án đặt tên cho các khu giảng đường

27-04-2012

Trung tâm dịch vụ tổng hợp xin thông báo đến các Đơn vị và cá nhân trong toàn Trường về phương án đặt tên cho các khu giảng đường...

Để phương án được hoàn thiện, Trung tâm dịch vụ tổng hợp nhất mong các Đơn vị và cá nhân trong toàn Trường đóng góp ý kiến. Mọi thông tin xin gửi về Trung tâm dịch vụ tổng hợp - gặp đ/c Nguyễn Hữu Vinh - Tổ Giảng đường, số ĐT: 0912615572.

Xin mời xem: Phương án đặt tên cho giảng đường

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác: