Đào tạo đại học

Thông báo về việc cho phép sinh viên nghỉ học tham dự Hội nghị Mekong Sante

27-04-2012

Để Hội nghị Mekong Sante tổ chức thêm phần long trọng, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các Bộ môn cho phép các sinh viên trong Trường nghỉ học trong ba ngày 10-12/5/2012 để tham dự Hội nghị

Xin mời tải file để xem chi tiết: Thông báo

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: