Đào tạo đại học

Thông báo trao đổi sinh viên đại học tại trường Trung Y Quảng Tây, Trung Quốc năm học 2011 - 2012

17-05-2012

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Trung Y Quảng Tây - Trung Quốc, khoa Y học Cổ truyền xét tuyển học bổng trao đổi sinh viên với trường Trung Y Quảng Tây Trung Quốc.

Xem thông tin chi tiết.

Khoa Y học cổ truyền

Các tin khác: