Tin tức -Truyền thông

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho Tập thể và cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội

31-08-2012

Quyết định của Bộ Y tế tặng Bằng khen cho Tập thể và cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2010-2011

Xem thông tin chi tiết:

1. Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 04 tập thể và 46 cá nhân thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

2. Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2010 - 2011

3. Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" năm học 2010 - 2011

Đề nghị các Tập thể và các cá nhân có tên trong Quyết định khen thưởng đến dự lễ Khai giảng năm học ngày 5/9/2012 mặc lễ phục để nhận các danh hiệu thi đua.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: