Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc cung cấp thông tin trong cuốn kỷ yếu 65 năm Công đoàn

01-06-2012

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, 65 năm thành lập Công đoàn trường.

Được sự đồng thuận của Ban Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn Trường sẽ ra cuốn kỷ yếu “65 năm Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội” vào tháng 11 năm 2012.

Để có số liệu cập nhật của các đơn vị, BCH Công đoàn Trường đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận, các đ/c Tổ trưởng Công đoàn các Đơn vị cung cấp một số thông tin chủ yếu theo các nội dung sau:

Tên Tổ công đoàn:.....................

- Năm thành lập: ...................

- Tổng số đoàn viên:.............trong đó nữ:........

- Tổ trưởng Công đoàn hiện nay:....................

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư:... Tiến sĩ:... Thạc sĩ:... đại học:...  KTV:...

- Nêu tóm tắt hoạt động chính của Tổ Công đoàn đơn vị. 

- Các hình thức khen thưởng Đơn vị và Tổ Công đoàn đã được tặng thưởng như:  Huân huy chương, bằng khen các cấp, kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân.

Mỗi đơn vị gửi kèm 3 ảnh: Ảnh tập thể, hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào.

- Thời hạn nộp thông tin: Hạn cuối cùng ngày 30/6/2012.

- Địa chỉ nộp bài: Tại Văn phòng Công đoàn, bản mềm nộp cho đ/c Lê Thị Phương Anh (địa chỉ email: lephuonganh26@gmail.com).

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRẦN THỊ GIÁNG HƯƠNG

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: