Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2011-2012

19-06-2012

Theo Điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ của Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận là một năm học. Các đơn vị họp Tổng kết năm học gửi Báo cáo, bảng chấm điểm về Văn phòng Công đoàn phòng 210 tầng 2 nhà A1 (hạn cuối đến ngày 15/7/2012).

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: