Đào tạo đại học

Thông báo học bổng Vallet

20-06-2012

Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) sẽ tổ chức trao học bổng Vallet 2012 cho những sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc năm học 2012 của các Trường Đại học/Viện nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Y học...

Xin mời xem chi tiết: Thông báo học bổng Vallet

Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên

Các tin khác: