Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc kê khai xây dựng định mức vật tư-hóa chất-súc vật thí nghiệm

26-06-2012

Để tiến tới chuẩn hóa và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Nhà trường sẽ triển khai xây dựng định mức vật tư-hóa chất-súc vật thí nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy của tất cả các Bộ môn.
Xin mời tải file:
1. Thông báo
2. Mẫu thống kê định mức sử dụng hóa chất
3. Mẫu dự trù hóa chất

Phòng Vật tư trang thiết bị

Các tin khác: