Đào tạo đại học

Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2011 - 2012

27-06-2012

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập đại học năm học 2011 - 2012, Nhà trường xin thông báo thời gian nghỉ hè như sau:

Xin mời xem chi tiết: Thông báo về việc nghỉ hè 2011-2012

Phòng CTCT & HSSV

Các tin khác: