Khoa học công nghệ

Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi Dự án Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Cộng hòa Áo (2013-2014)

03-07-2012

Đây là Chương trình Hợp tác Khoa học và Công nghệ được điều phối bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo (BMWWF).

Mục đích của Chương trình là tăng cường hợp tác khoa học giữa hai nước bằng việc khuyến khích và hỗ trợ trao đổi các nhà khoa học trong khuôn khổ các dự án hợp tác khoa học song phương. Đối tượng tham gia : Các nhà nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và các trường đại học Việt Nam có hợp tác với các viện nghiên cứu và các trường đại học của Cộng hòa Áo.

Thời gian thực hiện dự án: 1/2013-31/12/2014.

Thời gian hết hạn nộp đơn  31/08/ 2012Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia Hợp tác xây dựng Dự án xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:  click vào đây

Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai –Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585   

Các tin khác: