Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn tổng kết công tác năm học 2011 - 2012

18-07-2012

Năm học 2011 - 2012 đã kết thúc, Nhà trường đề nghị các đơn vị tiến hành tổng kết công tác năm học với một số nội dung chính, như sau:

Xem thông tin chi tiết : Hướng dẫn tổng kết năm học 2011 - 2012

Trường Đại Học Y Hà Nội

Các tin khác: