Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc thu học phí qua thẻ ATM thông qua ngân hàng từ năm học 2012 - 2013

24-07-2012

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-ĐHYHN ngày 15/11/2011 về việc ban hành mức thu học phí của Trường Đại Học Y Hà Nội

Xem thông tin chi tiết

Trường Đại Học Y Hà Nội

Các tin khác: