Tin tức -Truyền thông

Thông tin về các nguồn hỗ trợ kinh phí viết đề cương nghiên cứu

06-08-2012

Bản tin tháng 7 - Văn phòng phát triển dự án

Click vào đây để xem nội dung chi tiết bản tin tháng 7

 GRANT OFFICE                                              

Grant Officers: grant.office.hmu@hmu.edu.vn

Vu Thi Thu, email add: pista_thu@yahoo.com

Nguyen Thi Minh Thoa, email add: ntmthoa@gmail.com

Văn phòng phát triển dự án

Các tin khác: