Tin tức -Truyền thông

Danh sách sinh viên đã được duyệt ở nội trú Ký túc xá năm học 2012-2013

07-08-2012

Hiện nay Ban Quản lý KTX-ĐSSV Trường Đại học Y Hà Nội đã xét duyệt xong hồ sơ xin ở nội trú KTX của sinh viên từ Y2 đến Y6 trong năm học 2012-2013

Để thông tin nêu trên đến được với các sinh viên đã nộp hồ sơ. Ban Quản lý KTX-ĐSSV thông báo danh sách sinh viên đã được duyệt ở nội trú Ký túc xá năm học 2012 - 2013.

Xin mời tải file để xem chi tiết:

1.Danh sách SV đã được duyệt ở nội trú KTX năm học 2012-2013 - tải file.

2. Danh sách SV ngoại trú - tải file.

Trưởng Ban QLKTX-ĐSSV

Nguyễn Văn Cẩn
(Đã ký)

Ban Quản lý KTX-ĐSSV

Các tin khác: